ค้นหา
ทั้งหมด

UC-01: ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / กรุงศรีออโต้

-

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 550 อาคาร กรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
www.krungsriauto.com/auto/

UC-02: ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

-

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
www.thanachartbank.co.th

UC-03: บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

-

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 , 32 ห้องที่ 254 , 327 - 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
www.cal.co.th/

UC-04: บริษัท โอริโค่ ออโต้ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

-

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 17 ห้องที่ 1705-1707 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-5020241
www.oalt.co.th

UC-05: บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

-

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-9347344 - 8
E-Mail : auct_hr@union-auction.com
www.auct.co.th

UC-06 : MOTTO AUCTION

-

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 3 ถนนสุขาภิบาล2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-329-1155
E-Mail : Sales@mottoauction.com
www.mottoauction.com

UC-07: บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

-

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
สำนักงานสาขา: เลขที่ 1658 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 02-3992299
E-Mail : INFO@APPLEAUCTION.CO.TH
www.appleauction.co.th

UC-08: บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

-

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 13/31 หมู่ที่ 1 ถนนวัดศรีวารีน้อย(ลาดกระบัง54) ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-1301661-3, 02-7391900, 087-7391900,087-7110076
www.pramoonrod.com