ชื่อ – สกุล : นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประวัติ : นักธุรกิจวงการนิตยสารยานยนต์ และผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์”