สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วได้เข้าพบท่านสุพพัต อ่องแสงคุณ

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วได้เข้าพบท่านสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อปรึกษาถึงข้อกำหนดและระเบียบการส่งออกรถยนต์ใช้แล้วไปยังประเทศศรีลังกาและประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

วันที่ประกาศ : 21-08-2014

Share