นายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr. Masayuki Nozawa/Deputy Managing Director

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับ Mr.Yasuhito Kusama / Managing Director บริษัท คาร์ เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วภายในประเทศ และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1/62 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 10-05-2019

Share