นายกสมาคมฯ และกลุ่มชมรมกาญจนา ร่วมประชุมวางแผนงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่1/62

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และคุณธีรรัชต์ เติมจิตต์เจริญ คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มชมรมกาญจนา เพื่อประชุมวางแผนงานร่วมกันเกี่ยวกับงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1/62 ของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 14-05-2019

Share