นายกสมาคมฯ ต้อนรับคุณขวัญอรุณ โอภานนท์ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1/62

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับ คุณขวัญอรุณ โอภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding & Facebook เพื่อประชุมร่วมกันเกี่ยวกับงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1/62 ของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

 

 

 

วันที่ประกาศ : 14-05-2019

Share