นายกสมาคมฯให้การต้อนรับ Mr.Tony Tang,Managing Director และ Mr.Eric Wang,First Vice President

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้าพบ Mr.Tony Tang, Managing Director และ Mr.Eric Wang, First Vice President บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการขยายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ให้กับสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 15-05-2019

Share