นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ เลขานุการนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุเทพ รุ้งแสงเจริญทิพย์ บิดาของคุณทวีศักดิ์ รุ้งแสงเจริญทิพย์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

 

วันที่ประกาศ : 21-05-2019

Share