นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับ Mr.Yasuhito Kusama / Managing Director

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ,คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล รองนายกสมาคมฯ และคุณธีรรัชต์ เติมจิตต์เจริญ ให้การต้อนรับ Mr.Yasuhito Kusama / Managing Director บริษัท คาร์ เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

 

 

วันที่ประกาศ : 23-05-2019

Share