นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการ

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว,คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมฯ, คุณวิชัย สุวรรณศิลา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

วันที่ประกาศ : 24-05-2019

Share