รองนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการของปปง.

 

คุณมงคล จุลทัศน์ รองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการของปปง. ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเอเซียกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

วันที่ประกาศ : 24-05-2019

Share