นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้าเยี่ยมพบคุณนรินทร์โชติ นิตย์กิจวุฒิกร

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคุณปรีชา ชินวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯคุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์  เลขานุการสมาคมฯ  เข้าเยี่ยมพบคุณนรินทร์โชติ นิตย์กิจวุฒิกร  ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ.เจริญยานยนต์ (1993) สมาชิกสมาคมฯ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่  10 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

วันที่ประกาศ : 10-06-2019

Share