นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้าเยี่ยมพบคุณนภธร หงส์สาสุภสกุล

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคุณปรีชา ชินวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์  เลขานุการสมาคมฯ  เข้าเยี่ยมพบคุณนภธร หงส์สาสุภสกุล ใหญ่ยนต์เซอร์วิส สมาชิกสมาคมฯ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่  10 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

วันที่ประกาศ : 10-06-2019

Share