นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้าเยี่ยมพบคุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว, และสมาชิกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมพบคุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ ศรีสุชาติคาร์ และเฮ้าส์ออฟคาร์ สมาชิกสมาคมฯ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10  มิถุนายนที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 10-06-2019

Share