นายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีงานมงคลสมรสคุณเอกรินทร์ หงษ์สา

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว,คุณปรีชา ชินวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ เลขานุการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ โดยท่านนายกสมาคมฯขึ้นเป็นประธานกล่าวคำอวยพรและร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรสคุณเอกรินทร์ หงษ์สา โก๊ะ BK ธุรกิจยานยนต์ ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

วันที่ประกาศ : 09-06-2019

Share