นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อ.พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อ.พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ที่งานFast Auto Show Thailand 2019 และเข้าร่วมเยี่ยมชมผู้ประกอบการในสมาคมฯ ที่งานFast Auto Show Thailand 2019 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

วันที่ประกาศ : 26-06-2019

Share