กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ปี 2562 ว่าด้วยหลักฐานการรับเงิน

 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ปี 2562 ว่าด้วยหลักฐานการรับเงิน เรียนแจ้งท่านสมาชิกทุกท่านยังคงใช้หลักฐานการรับเงินแบบเดิมอยู่

วันที่ประกาศ : 05-07-2019

Share