นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับMr.Yasuhito Kusama / Managing Director

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับ Mr.Yasuhito Kusama / Managing Director และทีมงาน บริษัท คาร์ เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา 

วันที่ประกาศ : 08-07-2019

Share