นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมมอบเงินทำบุญสร้างโรงฉันภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณร

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ,คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมอบเงินทำบุญสร้างโรงฉันภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณร เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 10-07-2019

Share