สมาคมฯ เดินทางไปพบและคาราวะท่านนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ

วันที่ 13 ตุลาคม 2557 
สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเดินทางไปพบและคาราวะท่านนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบก่อนเข้าร่วมประชุมกับสมาคมผู้นำเข้ารถยนต์ที่ประเทศศรีลังกา ในที่นี้ท่านทูตได้แนะนำเรื่องโอกาสของการส่งออกรถยนต์ใช้แล้วของไทยสู่ประเทศศรีลังกา

วันที่ประกาศ : 01-01-1970

Share