รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

ขอแสดงความยินดีกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งในปีนี้ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ถึง 2 รางวัล ได้แก่

1.โล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ในเดือน เมษายน 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
2.โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงิน จาก ปปง. ในเดือน สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ขอขอบคุณสมาชิกสามัญและวิสามัญ รวมทั้งคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมทำงานกับสมาคมฯ อย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 21-08-2019

Share