สมาคมฯ ร่วกับธนาคารไทยพาณิชย์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากธนาคารไทยพาณิชย์ อาหาร น้ำดื่มและชุดเครื่องนอน จำนวน 15 ชุด ให้กับค่าสรรพสิ?ธิประสงค์ มณฑลทหารที่ 22 และชุมชนกุดสันตอ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 20 ชุด

นอกจากนี้ยังเดินทางลงพื้นที่ บ้านหนองหวาย ต.โนนสังข์ อ.กันทรมย์ จ. ศรีสะเกษ เพื่อมอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่มและชุดเครื่องนอน ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 20 ชุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณมงคล จุลทัศน์ รองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และชทชมรมผู้ค้ารถยนต์มืองสองจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นตัวแทนเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ค่ะ

วันที่ประกาศ : 17-09-2019

Share