ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานสมาคมฯ ใหม่

 

ประกาศจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว แต่งตั้งคณะทำงานสมาคมใหม่ 2 ท่าน  ดังนี้

1.คุณธีรยุทธ ธีรสุนทรวัฒน์

2.คุณพิสิฐศักดิ์ รอดนาโพธิ์

 

ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

วันที่ประกาศ : 17-09-2019

Share