สมาคมฯ เข้าหารือคุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

 

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้าหารือคุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การออกใบเสร็จรับเงินเกินราคาจำหน่ายรถยนต์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา

 

วันที่ประกาศ : 18-09-2019

Share