รองนายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท คาร์โร (ประเทศไทย) จำกัด

คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล รองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับ คุณฐปณีย์ จ๋วงพานิช Marketing and Partnership Manager และผู้บริหาร บริษัท คาร์โร (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 17-06-2020

Share