สมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมด้วยคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมฯ ให้การต้อนรับ คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ ผู้จัดการส่วนนโยบายวิศวกรรม และสำนักงานนโยบายอุตสาหกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 18-06-2020

Share