ประธานสมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับ คุณณัฐธนธร ฟอร์ด ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหาร บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 18-06-2020

Share