สมาคมฯ เข้าแสดงความยินดีคุณสุวิทย์ วิจิตรโสภาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมด้วยคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมฯ เข้าพบ คุณสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 02-07-2020

Share