การประกอบธุรกิจOnline Marketingและวางแผนงานร่วมกับคณะกรรมการสมาคมฯ

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้การต้อนรับคุณธนกร สีแสงทอง กรรมการผู้จัดการ Trustee Carที่ได้ให้เกียรติเข้ามาแนะนำการประกอบธุรกิจOnline Marketingและวางแผนงานร่วมกับคณะกรรมการสมาคมฯในวันที่19 พฤศจิกายน ณ สำนักงานใหญ่สมาคม จ.นนทบุรี

วันที่ประกาศ : 20-11-2015

Share