นายกสมาคมฯและประทานสมาคมฯเข้าพบคุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

 

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมด้วยคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมฯ เข้าพบคุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการอย่างเป็นธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา   

วันที่ประกาศ : 21-01-2021

Share