นายกสมาคมฯพร้อมด้วยประธานสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีอุปสมบทผู้บริหารบริษัท สมาร์ท ชัวร์ จำกัด

 

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมด้วยคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เข้าร่วมพิธีอุปสมบท คุณวสวัตติ์ วสุธาสวัสดิ์ ผู้บริหารบริษัท สมาร์ท ชัวร์ จำกัด  เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 09 เมษายน ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 09-04-2021

Share