นายกสมาคมฯพร้อมด้วยประธานสมาคมฯและคณะรองนายกร่วมประชุมหารือแผ่นงานสมาคม ฯ

 

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมด้วยคณะรองนายกสมาคมฯ ร่วมประชุมmaster plan เพื่อกำหนดแผ่นงานของสมาคมฯ ในปี 2564 เมื่อวันที่ 08 เมษายน ที่ผ่านมา   
 

วันที่ประกาศ : 09-04-2021

Share