ประธานสมาคมฯ ัดการประชุมผ่านระบบ Online ร่วมกับคู่ค้าพันธมิตร เพื่อหารือโครงการจัดเกรดรถยนต์

 

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  พร้อมคณะทำงานจัดเกรดรถยนต์และคณะบอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์ จัดการประชุมผ่านระบบ Online ร่วมกับคู่ค้าพันธมิตร One 2 Car ,  Goo lnspection , และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อหารือโครงการจัดเกรดรถยนต์  เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา  
 

วันที่ประกาศ : 26-04-2021

Share