บมจ. สหการประมูล ประกาศ ขยายเวลาประมูลผ่านออนไลน์ 100% ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

AUCT ขยายเวลาการประมูลออนไลน์ 100% ต่อไปอีก
บมจ. สหการประมูล ประกาศ ขยายเวลาประมูลผ่านออนไลน์ 100% ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและตามประกาศกรุงเทพมหานคร ถึงมาตรการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การจัดระเบียบ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-033-6555

วันที่ประกาศ : 28-04-2021

Share