วันนี้ทางสมาคมขอนำเสนอวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี

 

<ฮาวทูทิ้ง> หน้ากากอนามัยใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่ง ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค 
 
วันนี้ทางสมาคมขอนำเสนอวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี
เราควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
เพราะหน้ากากอนามัยใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่งอย่างน้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ จึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคโควิด 19 ให้คนที่สัมผัสหน้ากากอนามัยใช้แล้วได้ ดังนั้นเพื่อให้หน้ากากอนามัย ของเราไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น โดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะที่เสี่ยงต่อโรค COVID 19 เราก็ควรเรียนรู้การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถทำได้ ดังนี้
ก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัยควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ถูมือหรือสบู่และน้ำขณะสวมหน้ากาก:
1. ปิดปากและจมูกของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างใบหน้าและหน้ากากอนามัย
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากอนามัยใช้มือทั้งสองข้างจับที่สายรัด แล้วดึงหน้ากากอนามัย โดยดันออกไปด้านหน้าเป็นแนวตรง ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย หากเป็นเช่นนั้นให้ทำความสะอาดมือด้วยการถูมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือสบู่และน้ำ
3. เปลี่ยนหน้ากากใหม่ทันทีที่หมาด อย่าใช้มาสก์แบบใช้ครั้งเดียวซ้ำ
ในการกำจัดหน้ากาก: 1. ถอดหน้ากากออกจากด้านหลังโดยใช้สตริง อย่าสัมผัสด้านหน้าของหน้ากาก
2. ทิ้งหน้ากากทันทีในถังขยะที่ปิดสนิทม,ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิด
3. ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ถูมือหรือสบู่และน้ำ

วันที่ประกาศ : 30-05-2020

Share