สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วต้อนรับคณะผู้แทนการค้าศรีลังกา

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วต้อนรับคณะผู้แทนการค้าศรีลังกา Vehicle Importer Association of Lanka (VIAL) และ Lanka Motor Spare Part Dealers Association of Lanka (LMSPDA) ด้วยความร่วมมือจาก คุณอุดมชัย บุญวรเศรษฐ์ นายกสมาคมอะไหล่วรจักร โดยได้รับเกียรติจาก HE General Shantha Kottegoda ท่านทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดงาน / งานนี้ ผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยถึงเรื่องแนวโน้มการส่งออกรถยนต์ใช้แล้ว จากประเทศไทยไปศรีลังกา

วันที่ประกาศ : 21-08-2014

Share