ข่าวสารและกิจกรรม
 

บริษัท โอริโค่ ออโต้ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

16 February 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ , คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯและคุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ เข้าพบ ผู้บริหาร บริษัท โอริโค่ ออโต้ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางตลาดรถยนต์ใช้แล้วปี 2567 ณ บริษัท โอริโค่ ออโต้ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด