ข่าวสารและกิจกรรม
 

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

20 March 2567

คุณมนต์ชัย ศรีเพชรนัย คณะกรรมการสมาคมฯ ภาคกฎหมาย เป็นผู้บริหาร บริษัท ไมค์ คาร์ แกลเลอรี่ จำกัด ได้มีการต้อนรับ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มาเยี่ยมบริษัทฯ และให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าในการจัดทำฉลากสินค้า, การจัดทำหลักฐานการรับเงิน, และการจัดทำสัญญาซื้อขายแบบใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ณ บริษัท ไมค์ คาร์ แกลเลอรี่ จำกัด ในโอกาสนี้ ทางบริษัท ไมค์ คาร์ แกลเลอรี่ และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงสุดต่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐทั้ง 6 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย: 1. กรมการปกครอง 2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัดชลบุรี 3. สำนักงานปลัดอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 4. สถานีตำรวจเมืองพัทยา 5. สถานีตำรวจบางละมุง 6. เจ้าหน้าที่นิติกรจากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดชลบุรี #ความถูกต้องและความชอบธรรมถือเป็นมาตรฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ