ข่าวสารและกิจกรรม
 

บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

15 March 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกสมาคมฯ , คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ , คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ , คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯและคุณชาญชัย เหล่าแสวงชัยกุล คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ คุณอนุชาติ ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพูดคุยอัพเดทข้อมูลข่าวสาร โดยลูกค้าเจ้าใหม่เข้าลาน เพื่อมาซื้อรถเยอะมากขึ้น, รถประมูลที่ Apple Auction รถที่เข้า 360 องศา จะสามารถ zoom ดูได้เลย ในทุกๆจุดที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และกำลังเริ่มแก้ไข ให้มีข้อมูลระบุ รุ่นรถเพิ่มเติม เบาะไฟฟ้า ป้ายวงกลมและกุญแจและมอบหนังสือเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นี้ ณ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด