ข่าวสารและกิจกรรม
 

งานเลี้้ยงขอบคุณ Buyer & Seller 2024

29 March 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ , คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ , คุณชาญชัย เหล่าแสวงชัยกุล คณะกรรมการสมาคมฯ , คุณนันทชัย แววศรี คณะทำงานสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ พรชัยสิริอรุณ คณะทำงานสมาคมฯและคุณวสันตฤดู ชวศุภกุล คณะทำงานสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้้ยงขอบคุณ Buyer & Seller 2024 บริษัท มอตโต้ ออคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ. The Park Nine Suvarnabhumi