ASSOCIATION OF USED CAR

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

เราคือเครือข่ายผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยสมาชิกกว่า 700 ดีลเลอร์ ทั่วประเทศที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และจริยธรรม ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริการอย่างจริงใจ และอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค