ข่าวสาร

Academy สถาบันอบรมวิชาชีพผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว คือ?? วันนี้เราจะไปดูกัน????

Academy สถาบันอบรมวิชาชีพผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว คือ?? วันนี้เราจะไปดูกัน???? —————————สถาบันฯ ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล จากบริษัทคาร์เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือและได้รับการอนุญาตให้ใช้โลโก้จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และองค์ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เพื่อให้ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพและบริการของบุคลากรในสังกัด ทั้งส่วนงานขายและการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ・Mindset ・Knowledge ・Skills✨ และวันนี้สถาบันฯ ของเราได้เปิดรับสมัครแล้วทุกท่านสามารถ สแกน QR code ด้านล่างหรือ แอดไลน์ มาเป็นเพื่อนกันได้ที่ @usedcaracademy นะคะ

 • 06 December 2566

ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 7 /2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 7 /2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 13 November 2566

ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์

ตัวแทน สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วโดย คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ เกี่ยวกับรถยนต์มือสองและสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงแนวทางต่างๆ ณ. สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์  

 • 08 November 2566

ร่วมงานศพสวดพระอภิธรรมไว้อาลัย

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมงานศพสวดพระอภิธรรมไว้อาลัย ของคุณแม่ของ คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ และ คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯณ. วัดอู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

 • 26 October 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนตุลาคม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญญาลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 19 October 2566

สัมภาษณ์ข่าวเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ข่าวกับ Goo inspection เกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 19 October 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนตุลาคม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญญาลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 19 October 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนตุลาคม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญญาลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 19 October 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนตุลาคม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญญาลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 19 October 2566

อัพเดทสถานกาารณ์รถยนต์ช่วง Q4

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมดีลเลอร์ระยอง อัพเดทสถานกาารณ์รถยนต์ช่วง Q4 ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ. จังหวัดระยอง

 • 06 October 2566

เข้าพบท่านรองเลขาฯ สคบ. เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ รถยนต์ใช้แล้ว

สมาคมผู้ประกอบกรรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธฺ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ ภาคกฎหมาย และคุณวสันตฤดู ชวศุภกุล คณะทำงานสมาคมฯ เข้าพบท่านรองเลขาฯ สคบ. เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ รถยนต์ใช้แล้ว และ โครงการ Acedemy ณ. ศูนย์ราชการ

 • 28 September 2566

ร่วมประชุมสัมมนากับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ ภาคกฏหมาย เข้าร่วมประชุมสัมมนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หารือแนวทางการแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ผ่านลิงก์ห้องประชุมทางไกล ระบบ Webex Meeting ณ. สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 20 September 2566

โครงการตราสัญลักษณ์ ของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท ไอคาร์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (One2car) เกี่ยวกับโครงการตราสัญลักษณ์ ของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่จะ มีขึ้นเร็วๆนี้ ณ ศูนย์รวมรถยนต์ 54 นิวัฒน์

 • 19 September 2566

บริษัท โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด คุณจูน อิเคดะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง เข้าพบ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ เพื่อแนะนำตัวและปรึกษาหารือเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว ณ. บริษัท ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ มอเตอร์ จำกัด

 • 12 September 2566

ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนกันยายน หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, งานสัมมนาสมาคมฯ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ที่จะมีการลงนามกัน ในงานสัมมนาครั้งที่ 2/2566 ณ. โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ในวันที่ 29 กันยายน 2566 นี้ ณ Novotel บางนา

 • 07 September 2566

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Mitsubishi Motors Corporation ประเทศญี่ปุ่น

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Mitsubishi Motors Corporation ประเทศญี่ปุ่น ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 24 August 2566

ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางตลาดรถยนต์ใช้แล้ว

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขาสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ และคุณภิญโญ ธนวัชรกรณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์ ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางตลาดรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมกับ คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • 24 August 2566

ขอร่วมแสดงความเสียใจ

ทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ขอร่วมแสดงความเสียใจ ต่อการจากไป ของคุณพ่อของ คุณวิรัช โลหะผล เต็นท์ เจ.อาร์. ออโต้คาร์ ณ. วัดหน้าเมือง ศาลา 3 จ. ระนอง

 • 21 August 2566

ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรม

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกฯ, คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ และคุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรม ร่วมกับบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับ คุณแม่นพรัตน์ รสานนท์ (มารดา คุณป้อมเพชร รสานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต) ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

 • 20 August 2566

ร่วมไว้อาลัยงานรดน้ำศพ คุณแม่นพรัตน์ รสานนท์

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และคุณวัชรพัฒน์ โชติทวีภัทรกุล คณะทำงานสมาคมฯ ร่วมไว้อาลัยงานรดน้ำศพ คุณแม่นพรัตน์ รสานนท์ (มารดา คุณป้อมเพชร รสานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีธนชาต) ทางสมาคมฯ ขอร่วมไว้อาลัยในการจากไป ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

 • 15 August 2566

ทีมผู้บริหาร บริษัท คาร์เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด

สมาคมมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ, คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้ง, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขาสมาคมฯ, และ คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ ประชุมหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ Academy กับ ทีมผู้บริหาร บริษัท คาร์เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด (Goo Inspection) ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  

 • 09 August 2566
กิจกรรม

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ทางคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว #สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 05 December 2566

บริษัท มารวยมอเตอร์ จำกัด

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมดีลเลอร์ บริษัท มารวยมอเตอร์ จำกัด และเข้าร่วมงาน Phitsanulok Motor Show 2023 ณ จังหวัดพิษณุโลก

 • 01 December 2566

ดีลเลอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุนกะตัง ออโต้คาร์

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมดีลเลอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุนกะตัง ออโต้คาร์ และเข้าร่วมงาน Phitsanulok Motor Show 2023 ณ จังหวัดพิษณุโลก

 • 30 November 2566

Upgrade new version

สมาคมผู้ประกอบการยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ และคุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ เข้าร่วมเซ็นสัญญากับเว็ปไซต์เพื่อ Upgrade new version www.usedcar.or.th ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 29 November 2566

โครงการ Academy

Mr. Kazuhiro Mukai CEO ท่านใหม่ของ Orico Auto Leasing (Thailand) เข้าพบ คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ และ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และเยี่ยมชมสถาบัน Association of Used Car Academy

 • 27 November 2566

คณะผู้บริหาร Car Dekho

คณะผู้บริหาร Car Dekho เข้าเยี่ยมพบ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ณ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ มอเตอร์

 • 27 November 2566

โครงการ Academy

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมกับ Goo Inspection เปิดการฝึกอบรมโครงการ Academy ให้แก่คณะกรรมการสมาคมฯ และ Partner สมาคมฯ ได้ทดลองเรียนรู้อบรมและฝึกทักษะให้มีมาตรฐานรถยนต์ใช้แล้วที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ สากลการประมูล

 • 20 November 2566

งานสัมมนาครั้งที่ 3

❗️ Comming Soon❗️งานสัมมนา ครั้งที่ 3????????????วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ????⏰เวลา 10.00-17.00 น.อบรมสัมมนาให้ความรู้⏰เวลา 18.00-23.00 น. งาน???? PROUD NIGHT ????ค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจ ณ. โรงแรม TheGrand Fourwings Convention Hotel (ศรีนครินทร์) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 

 • 19 November 2566

งานบุญทอดกฐิน กับคารทหารธนาไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯและคุณกฤษฎา บุญรักษ์วนิช คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมงานบุญทอดกฐิน กับคารทหารธนาไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดน่าน

 • 11 November 2566

งานบุญกรุงศรี ออโต้ กฐินร่วมใจ ๒๕๖๖

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณนันทชัย แววศรี คณะทำงานสมาคมฯ, คุณวสันตฤดู ชวศุภกุล คณะทำงานสมาคมฯและคุณสุรพันธ์ โชติกะวัฒนะพงษ์ คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมงานบุญกรุงศรี ออโต้ กฐินร่วมใจ ๒๕๖๖ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ วัดห้วยหินฝน จังหวัดชัยภูมิ

 • 11 November 2566

ttb Drive Exclusive GOLF TOURNAMNT 2023

ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณชาญชัย เหล่าแสวงชัยกุล คณะกรรมการสมาคมฯและคุณสุวิทย์ พรชัยสิริอรุณ คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ ttb Drive Exclusive GOLF TOURNAMNT 2023 กับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ. RIVERDALE GOLF CLUB

 • 08 November 2566

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ 2

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ, คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ, คุณณัฐพล นิรมล คณะกรรมการสมาคมฯ, คุณวริทธิ์รัชชา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ,คุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ, คุณนันทชัย แววศรี คณะทำงานสมาคมฯ และคุณวสันตฤดู ชวศุภกุล คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 2 กับทางชมรมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วอุบล และภาคอีสาน ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ Partner ที่ร่วมสนับสนุน และผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องพาเลซโซ่ On Ubon Wedding Studio จ. อุบลราชธานี

 • 28 October 2566

Krungsri Used Car สร้างฝาย 2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ, คณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯและคุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ Krungsri Used Car สร้างฝาย 2566 ณ เชียงราย

 • 24 October 2566

เยี่ยมดีลเลอร์ ณ จ.เชียงใหม่

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ, คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ และคุณณัฐพล นิรมล คณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมดีลเลอร์ ณ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยและอัพเดทสถานกาารณ์รถยนต์ช่วง Q4 ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ. Parc Thai Eatery เชียงใหม่

 • 14 October 2566

ครบรอบ 33 ปี The Galaxy Diamond Gala

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคม, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ, คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ, คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์, คุณดลชญา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ, คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯ และคุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สหการประมูล มหาชน จำกัด จัดงานเลี้ยงครบรอบ 33 ปี The Galaxy Diamond Gala Dinner ณ. CNC BALLROOM

 • 09 October 2566

TOYOTA LEASING 30 YEARS OF PARTNERSHIP

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ เข้าร่วม แสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี ในงาน TOYOTA LEASING 30 YEARS OF PARTNERSHIP ณ. Grand Ballroom, Level 2 Chatrium Grand Bangkok Hotel

 • 05 October 2566

สัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 2/2566

สัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 2/2566 ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกสามัญทุกๆท่าน และสมาชิกวิสามัญ ที่ให้การสนับสนุนงานครั้งนี้เป็นอย่างดี แล้วพบกันครั้งต่อไป #สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว#สมาชิกทั่วประเทศไทย#สัมมนาวิชาชีพ

 • 29 September 2566

ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองกลุ่มเหนือล่าง

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ, คุณดลชญา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ และคุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมบริจาคของ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองกลุ่มเหนือล่าง และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

 • 25 September 2566

งานสัมมนาชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองกลุ่มเหนือล่าง

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ, คุณดลชญา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ และคุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองกลุ่มเหนือล่าง และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ณ โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ

 • 25 September 2566

เยี่ยมดีลเลอร์ ขุนเดชยนตรการ

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ, คุณดลชญา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ, คุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร เข้าเยี่ยมดีลเลอร์ ขุนเดชยนตรการ สาขาลำมะโกรก ณ บริษัท ขุนเดชยนตรการ จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

 • 24 September 2566

งานแถลงข่าวเปิดตัว

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้กก่อตั้งสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "Roddonjai" กับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok) ถนนพหลโยธิน

 • 22 September 2566
สรุปผลงานสมาคม
บทความน่ารู้