ข่าวสารและกิจกรรม
 

งานบุญทอดกฐิน กับคารทหารธนาไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

11 November 2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯและคุณกฤษฎา บุญรักษ์วนิช คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมงานบุญทอดกฐิน กับคารทหารธนาไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดน่าน