ข่าวสารและกิจกรรม
 

งานบุญกรุงศรี ออโต้ กฐินร่วมใจ ๒๕๖๖

11 November 2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณนันทชัย แววศรี คณะทำงานสมาคมฯ, คุณวสันตฤดู ชวศุภกุล คณะทำงานสมาคมฯและคุณสุรพันธ์ โชติกะวัฒนะพงษ์ คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมงานบุญกรุงศรี ออโต้ กฐินร่วมใจ ๒๕๖๖ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ วัดห้วยหินฝน จังหวัดชัยภูมิ