ข่าวสารและกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 7 /2566

13 November 2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 7 /2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา