ข่าวสารและกิจกรรม
 

โครงการ Academy

20 November 2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมกับ Goo Inspection เปิดการฝึกอบรมโครงการ Academy ให้แก่คณะกรรมการสมาคมฯ และ Partner สมาคมฯ ได้ทดลองเรียนรู้อบรมและฝึกทักษะให้มีมาตรฐานรถยนต์ใช้แล้วที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ สากลการประมูล