ข่าวสารและกิจกรรม
 

คณะผู้บริหาร Car Dekho

27 November 2566

คณะผู้บริหาร Car Dekho เข้าเยี่ยมพบ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ณ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ มอเตอร์