ข่าวสารและกิจกรรม
 

ร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ

29 January 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ , คุณเนตร ช้างพลาย ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ , คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ , คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯและคุณกฤษฎา บุญรักษ์วนิช คณะทำงานสมาคมฯ ร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ คุณสมบัติ เงางาม สมาชิกสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไป ณ. จังหวัดสุรินทร์