ข่าวสารและกิจกรรม
 

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

09 February 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ , คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ , คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ , คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ , คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯและคุณกฤษฎา บุญรักษ์วนิช คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับตลาดรถยนต์มือสองปี 2567 กับผู้บริหาร โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว