ข่าวสารและกิจกรรม
 

บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด

21 June 2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ พบปะเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับ รถยนต์ใช้แล้วในปี 2566 รวมถึงโครงการ Academy กับคณะผู้บริหาร บริษัท พินนะเคิล แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด